dimarts, 11 de març del 2008

Els prats dalladors de la terra baixa catalana


El prat de dall (Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris) és una comunitat semicultural d’elevat interès agrícola, pel que fa al subministrament d’herba, i ecològic, com a refugi de nombroses espècies de flora i fauna rares a Catalunya i a la península Ibèrica. L’home els ha instaurat i mantingut des d’antic aprofitant antigues àrees lacustres dessecades, que encara s’inunden durant diversos mesos a l’any i que no són aptes per al cultiu de cereals. Des d’aleshores, els praticultors hi realitzen les mateixes activitats agrícoles: la dalla, la irrigació, l’abonament, la pastura i la retirada de males herbes. Els canvis d’usos del sòl, durant les darreres dècades, han fet reduir fortament la seva superfície, essent, avui dia, un hàbitat humit de gran valor biològic en perill. Per a més informació pots consultar les publicacions de l’apartat recerca.
El Grup de Recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona està realitzant el seguiment i l’estudi dels prats dalladors de terra baixa del nostre país. Actualment, en coneixem forces, però se’ns escapa algun. Si tens informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb ells i ens ho vols fer saber, envia’ns un correu electrònic a nordestnatura@gmail.com.