diumenge, 16 de març del 2008

Flora i vegetació de l'antic estany de Sils


L'antic estany de Sils, situat al nord-est de Catalunya i al sud de la plana de la Selva, forma una de les àrees palustres més gran del rerepaís nord català (360 ha de superfície). Actualment, bona part del seu terreny es troba ocupat per plantacions d’arbres de ribera (polls i plàtans), tanmateix encara hi resten claps importants amb vegetació natural pròpia d’aiguamolls mediterranis. Les comunitats més destacades són els prats dalladors, els boscs de freixes de plana inundable i els herbassars de balcalló.
A continuació podeu descarregar-vos un document, elaborat l'any 2005, per tal de donar a conèixer la flora i la vegetació de l'estany a un grup de tècnics que cursaven un curs d'especialització sobre la llacuna. L'objectiu era formar-los com a guies d'aquest espai natural. L'arxiu que podeu baixar-vos és un resum del material didàctic que es va utilitzar en el mòdul de botànica. Es tracta d'un arxiu on, de manera molt sintètica i molt gràfica, es comenten els factors ambientals que més influeixen sobre el poblament vegetal de l'estany de Sils, i es dóna una relació de les principals comunitats de plantes (i de les seves espècies característiques) que es poden observar en aquest espai natural.
Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. 2005. Flora i vegetació de l'antic estany de Sils. I jornades d'especialització sobre l'estany de Sils. Ajuntament de Sils & Consell Comarcal de la Selva. Document inèdit.